Alarmnummer D.O.E.N.
(lokaal tarief) 24/7 direct inzetbaar
24/7 direct inzetbaar
sluiten

Disclaimer

Op deze website verstrekt D.O.E.N. B.V. (D.O.E.N.) informatie over uiteenlopende al dan niet ingrijpende onderwerpen. De verstrekte informatie is van algemene aard en kan niet worden aangemerkt als beroepsmatig advies in een concrete situatie. Voor professionele opvang/begeleiding/nazorg  kunt u uiteraard contact opnemen met D.O.E.N..

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert D.O.E.N. niet dat de daarop verstrekte informatie te allen tijde compleet, actueel en/of accuraat is en/of dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of vrij is van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur.

Gezien het bovenstaande accepteert D.O.E.N. geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade door gebruikmaking van de informatie die op deze website is verstrekt en/of door het bezoeken van deze website, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van D.O.E.N. en/of de directie van D.O.E.N..

De inhoud van websites die door middel van een link zijn verbonden aan de website van D.O.E.N. is niet door D.O.E.N. gecontroleerd, noch heeft D.O.E.N. de controle over deze inhoud. D.O.E.N. accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze aan de website van D.O.E.N. gelinkte websites.