Alarmnummer D.O.E.N.
(lokaal tarief) 24/7 direct inzetbaar
24/7 direct inzetbaar
sluiten

Nazorg

Als u directe hulp of Nazorg nodig heeft is één telefoontje met de helpdesk van D.O.E.N. genoeg. De helpdesk medewerker van D.O.E.N. neemt direct contact met de betrokkene op voor een afspraak. Er wordt direct een diagnose gesteld en een plan van aanpak gemaakt. Binnen een week wordt een effectieve traumabehandeling gestart. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de meest efficiënte behandelmethode op dit gebied: EMDR


Verwijzing

Verwijzing naar de afdeling Nazorg verloopt altijd via de helpdesk van D.O.E.N. De Helpdesk zoekt direct een aan D.O.E.N. verbonden traumapsycholoog, met een behandellocatie zo dicht mogelijk in de woonomgeving van het slachtoffer. Een huisbezoek behoort ook tot de mogelijkheden. Behandeling vindt pas plaats na overleg met, en na toestemming van, de opdrachtgever.

Het eerste traject

Het eerste traject van de behandeling bestaat uit drie zittingen EMDR (een totale behandelduur van maximaal vijf uur). Dit is exclusief diagnostiek en indicatiestelling (‘intake’).

vervolgtraject

Indien door de behandelaar wordt ingeschat dat een vervolgtraject met meer behandelafspraken noodzakelijk is om tot verdere klachtvermindering te komen, dan zal D.O.E.N. of de therapeut contact opnemen met de opdrachtgever. Een vervolgtraject wordt niet gestart zonder dat hiervoor toestemming is verkregen.

verslag

Een beknopt verslag van de behandeling wordt binnen drie weken na de laatste behandelzitting aan de opdrachtgever verstuurd.

Deel dit op

meer informatie over Nazorg

Ik wil graag meer informatie over dit onderwerp.
* verplichte velden