Alarmnummer D.O.E.N.
(lokaal tarief) 24/7 direct inzetbaar
24/7 direct inzetbaar
sluiten

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Focus op een snelle werkhervatting door professionele begeleiding bij knelpunten, in werk- en/of privésituaties, kan de duur van het ziekteverzuim effectief bekorten.

 


Inleiding

Bedrijfsmaatschappelijk werkers van D.O.E.N. bevorderen het vertrouwen in de organisatie en geven ondersteuning aan de medewerkers. Door inzicht te geven in de belemmerende factoren en hulp te bieden bij het zoeken naar mogelijke oplossingen wordt de inzetbaarheid van de medewerker gewaarborgd.

Waarom bedrijfsmaatschappelijk werk?

Het gebeurt regelmatig dat werknemers worden belemmerd in hun functioneren door problemen op de werkvloer of door persoonlijke ervaringen. Hierdoor zijn ze mogelijk (tijdelijk) verminderd inzetbaar. Bedrijfsmaatschappelijk werk ondersteunt en activeert deze werknemers.
Naast het begeleiden en het gezamenlijk zoeken naar mogelijke oplossingen fungeert een bedrijfsmaatschappelijk werker als een proactieve schakel tussen directie, management, werknemer en bedrijfsarts. Deze schakel helpt, indien nodig, begrip en betrokkenheid tussen de partijen te stimuleren. Evenals met het afspreken van eventueel benodigde randvoorwaarden voor optimale inzetbaarheid.

Werkwijze bedrijfsmaatschappelijk werk

Het oogmerk is het welzijn van personen in relatie tot het werk. De belemmerende factoren worden in kaart gebracht en haal- en toetsbare doelen worden gesteld. Er wordt een actieplan samengesteld met daarin opgenomen de gemaakte afspraken, de verwachtte duur en de terugkoppelingsmomenten met de leidinggevende of het management. De begeleiding richt zich op het toewerken naar een passende oplossing en optimale inzetbaarheid, werkend aan het vergroten van het zelfoplossend vermogen. De medewerker bepaalt zelf zijn prioriteiten en blijft verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt.

Meer over

Bedrijfsmaatschappelijk werkers van D.O.E.N. worden ingeschakeld door bedrijven. Ze helpen werknemers om problemen te overwinnen en ondersteunen tegelijkertijd het management. De begeleiding is oplossingsgericht, kortdurend en effectief.
De hulpverlening is gebaseerd op een vertrouwensrelatie; een beroepscode dient als leidraad en toetsingskader voor het beroepsmatig handelen.

Deel dit op

meer informatie over Bedrijfsmaatschappelijk werk

Ik wil graag meer informatie over dit onderwerp.
* verplichte velden

Focus op een snelle werkhervatting door professionele begeleiding bij knelpunten, in werk- en/of privésituaties, kan de duur van het ziekteverzuim effectief bekorten.