Alarmnummer D.O.E.N.
(lokaal tarief) 24/7 direct inzetbaar
24/7 direct inzetbaar
sluiten
Maak werk van verwerken

Welkom bij D.O.E.N. 

 

D.O.E.N. is marktleider en al meer dan 20 jaar actief in alle branches op het gebied van trauma opvang, begeleiding en verwerking. We zijn 24/7 direct inzetbaar en binnen twee uur ter plaatse door heel Nederland (Waddeneilanden uitgezonderd). Sinds 2013 zijn we ook actief op Belgische markt voor onze opdrachtgevers.

 

Door snelle en adequate hulp van D.O.E.N. kunt u veel narigheid voorkomen d.m.v. professionele opvang, begeleiding en snelle re-integratie van uw personeel. Dit voorkomt niet alleen veel leed, psychische schade en verzuim, maar ook arbeidsongeschiktheid. Ons doel is erop gericht de werkzaamheden van uw bedrijf te continueren en de payroll van uw organisatie te stabiliseren.

 

Een gewapende overval, bedreiging, intimidatie of een andere vorm van geweld. Het lijkt zover weg, maar helaas komt het maar al te vaak voor. Wie een dergelijke ingrijpende gebeurtenis meemaakt, thuis of op het werk, zet dit niet makkelijk uit z'n hoofd.

 

Ook als eventueel lichamelijk letsel al lang is geheeld, blijft de herinnering aan de traumatische ervaring emotioneel beladen. Men voelt zich vaak somber en lusteloos of houdt last van slaapproblemen, schrikreacties en herbelevingen van het gebeurde. Zonder professionele opvang en begeleiding kunnen deze klachten chronisch worden, met kans op langdurige arbeidsongeschiktheid.

 

D.O.E.N. kan ook uw kwaliteitspartner worden in duurzaam ondernemen. Neem vrijblijvend contact met ons op, of stuur een mail en we komen graag bij u langs.

 

Met directe deskundige hulp van D.O.E.N. kunt u veel narigheid voorkomen.

Traumaverwerking

Het is belangrijk spoedig na een calamiteit met opvang en begeleiding te starten om de psychische gezondheid van het slachtoffer nauwgezet te volgen.

Trainingen & Workshops

Persoonlijke aandacht rendeert en laat mens en bedrijf groeien in het verbreden en toepassen van mogelijkheden, zodat de effectiviteit toeneemt.

Overige diensten

Wat heeft D.O.E.N. u nog meer te bieden, ontdek het zelf en kijk bij onze expertises.

Onze bedrijfsfilm