Alarmnummer D.O.E.N.
(lokaal tarief) 24/7 direct inzetbaar
24/7 direct inzetbaar
sluiten

de visie van D.O.E.N.

Visie

Het ligt in onze bedoeling om onze hulpverlening steeds verder uit te breiden. Met de huidige kennis en de ondersteuning uit de wetenschap van de psychologie zijn wij in staat veel meer mensen, effectief en efficiënt behulpzaam te zijn en zo onnodig (vaak langdurig) leed te voorkomen. Met de toepassing van een van de meest effectieve therapieën (EMDR) kunnen wij honderden mensen meer helpen dan de reguliere therapieën. Als marktleider in Nederland zullen wij ons werkterrein verder uitbreiden met de opvang en nazorg van mensen in psychische nood. Ook rampen en buitenlandse hulpverlening zullen hierin een plaats krijgen.