Alarmnummer D.O.E.N.
(lokaal tarief) 24/7 direct inzetbaar
24/7 direct inzetbaar
sluiten

Directe opvang

Opvang na traumatische/ingrijpende gebeurtenissen

Professionele opvang en een toegewijde mensgerichte begeleiding, direct na een traumatische ervaring, helpt (langdurig) verzuim te voorkomen.


Inleiding

Na een ingrijpende gebeurtenis is er vaak sprake van verzuim en psychische nood, wat om directe hulpverlening vraagt. Adequate opvang en een op werkhervatting gerichte begeleiding bij traumaverwerking voorzien in zorg op maat voor het slachtoffer. Gedurende de daaropvolgende monitoringsperiode worden zowel het slachtoffer als de leidinggevende voorzien van de noodzakelijke begeleiding en bijbehorende communicatie.

Waarom

Een traumatische gebeurtenis heeft vaak een grote impact op lichaam en geest. Het snel toepassen van professionele hulp na een trauma heeft bewezen een positieve invloed te hebben op de zelfredzaamheid van de medewerkers, de collegiale opvang en het voorkomen van (langdurig) verzuim.

Als het voorval achter de rug is, kan het nog enige tijd duren vanbinnen rust te voelen. Ook kunnen er allerlei, wellicht onverklaarbare en zorgwekkende, klachten ontstaan.

Werkwijze

Een hulpverlener van D.O.E.N. gaat zo snel mogelijk met de medewerker, alsook met collega’s indien nodig, in gesprek. Gezamenlijk worden de feiten logisch gerangschikt om het beeld van het voorval compleet te maken. Indien mogelijk wordt er zo spoedig mogelijk teruggegaan naar de plek des onheils. Door ter plaatse stil te staan bij de traumatische gebeurtenis wordt het veiligheidsgevoel positief beïnvloed. Voordat men naar huis gaat worden informatie en tips meegeven met betrekking tot do’s and don’ts voor de komende uren. Meestal volgt de dag erop een vervolggesprek en worden er afspraken gemaakt voor de monitoring de komende week.

Opvang is altijd maatwerk; gericht op de persoon, de beleving van het voorval en de culturele achtergrond, evenals op de specifieke bedrijfskenmerken en processen. Indien noodzakelijk geacht, kan men worden doorverwezen naar meer specialistische begeleiding van D.O.E.N.

Meer over

D.O.E.N. ondersteunt en ontfermt zich over uw zorg voor het personeel, bij ingrijpende gebeurtenissen en/of verstoringen in het sociaal klimaat, om uw medewerkers blijvend inzetbaar te houden.

Deel dit op

meer informatie over Directe opvang

Ik wil graag meer informatie over dit onderwerp.
* verplichte velden

Opvang is altijd maatwerk; gericht op de persoon, de beleving van het voorval en de culturele achtergrond, evenals op de specifieke bedrijfskenmerken en processen. Indien noodzakelijk geacht, kan men worden doorverwezen naar meer specialistische begeleiding van D.O.E.N.