Alarmnummer D.O.E.N.
(lokaal tarief) 24/7 direct inzetbaar
24/7 direct inzetbaar
sluiten

Vertrouwenspersoon

Een luisterend oor, wat vertrouwelijkheid garandeert. Met een vertrouwd persoon praten, in een veilige omgeving, helpt verzuim voorkomen en verbetert het (toekomstige) werkklimaat.


Inleiding

Een vertrouwenspersoon van D.O.E.N. is een persoon aan wie men vertrouwelijk zaken kwijt kan binnen een bedrijf, school of vereniging. Zaken die bijvoorbeeld te maken hebben met ongewenste omgangsvormen van collega’s, leidinggevenden of begeleiders. Een vertrouwenspersoon is opgeleid om op de juiste wijze met vertrouwelijke zaken om te gaan en om de melder te helpen.

Waarom

Organisaties zijn wettelijk verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale (arbeids)belasting en te zorgen voor een respectvol werkklimaat. Zij dienen hiervoor een beleid op te stellen en er uitvoering aan te geven.

Werkwijze

Een vertrouwenspersoon zorgt voor opvang en begeleiding van medewerkers, die geconfronteerd zijn met ongewenste omgangsvormen en hulp/advies nodig hebben. Essentieel is dat medewerkers de vertrouwenspersoon volledig in vertrouwen kunnen nemen. Integriteit en vertrouwelijkheid staan centraal; het contact moet voor de medewerker veilig zijn. De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • Het verlenen van een luisterend oor aan werknemers, die hulp/advies nodig hebben over vertrouwelijke zaken, zoals geweld, agressie, pesterijen, discriminatie en (seksuele) intimidatie
  • Nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • De melder informeren over en begeleiden bij andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
  • Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenste omgangsvormen
  • Het registreren van gevallen van ongewenste omgangsvormen

Meer over

Een vertrouwenspersoon van D.O.E.N. heeft een geheimhoudingsplicht (wetsovertredingen uitgezonderd) en zet pas stappen als de melder daarvoor toestemming geeft. Er zijn gedragscodes ontwikkeld door de wetgever en beroepsorganisaties, waar vertrouwenspersonen zich aan houden.

Deel dit op

meer informatie over Vertrouwenspersoon

Ik wil graag meer informatie over dit onderwerp.
* verplichte velden