Alarmnummer D.O.E.N.
(lokaal tarief) 24/7 direct inzetbaar
24/7 direct inzetbaar
sluiten

Mediation

Controle houden bij het oplossen van conflicten tussen alle partijen, met een leerproces als resultaat; hoe deze in de toekomst beter te hanteren.


Inleiding

Ernstige conflicten kunnen leiden tot verstoorde relaties, spanningen en verlies van betrokkenheid en productiviteit. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar van D.O.E.N. gaat samen met u en de tegenpartij op zoek naar een, voor alle partijen aanvaardbare, oplossing.

Waarom

In ieder bedrijf zijn belangentegenstellingen en meningsverschillen aan de orde van de dag.
Op zich is dat niet erg. Tegenstellingen kunnen leiden tot gezonde spanning, creativiteit en dynamiek in een organisatie. Als tegenstellingen te lang voortduren en niet goed worden opgelost, is de kans groot dat mensen gefrustreerd raken en in conflict komen. Aan ruim 30% van alle ziekmeldingen in Nederland ligt een conflict ten grondslag. Daarnaast bestaan er ook veel conflicten, waarbij de werknemer zich niet ziek meldt. Een conflict op het werk is dus een actueel probleem.

Werkwijze

De meeste conflicten worden onderling opgelost. Als dat echt niet meer gaat, wordt er gekozen voor mediation. De leiding van het gesprek ligt bij de neutrale en onafhankelijk mediator van D.O.E.N. Nadat beide partijen hun visie hebben toegelicht en mogelijke oplossingen verkend zijn, wordt er gezocht naar mogelijkheden om weer tot elkaar te komen.

mediation-overeenkomst

Op basis van een of meerdere (intake)gesprekken, wordt er een mediation-overeenkomst opgesteld met daarin opgenomen de gemaakte afspraken, de verwachtte duur en de terugkoppelingsmomenten met de leidinggevende of het management.

Meer over

Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bij het opstellen van een mediation-overeenkomst geven de partijen aan het conflict door mediation te willen oplossen. Deze overeenkomst is een bijzondere intentieverklaring, waarin onder meer de bepaling van geheimhouding is vastgelegd. Dat betekent dat er niets van de gesprekken bekend mag worden gemaakt, ongeacht de al dan niet succesvolle afronding. Zelfs niet aan de werkgever.

Deel dit op

meer informatie over Mediation

Ik wil graag meer informatie over dit onderwerp.
* verplichte velden

Controle houden bij het oplossen van conflicten tussen alle partijen, met een leerproces als resultaat; hoe deze in de toekomst beter te hanteren.